Thursday, 20 November 2014

Perbezaan antara Takaful dan Insurans

Assalamualaikum w.b.t..


Di sini saya ingin kongsikan kepada anda semua perbezaan antara takaful dan insurans konvensional.

Saya sertakan jadual ringkasan perbezaan takaful dan insurans konvensional untuk pencerahan.

* Perbezaan utama antara takaful dengan insurans adalah pada kontraknya.
* Kontrak insurans adalah berteraskan jual-beli, manakala kontrak takaful pula adalah berteraskan kontrak    derma/sumbangan.
*Daripada kontrak jual-beli insurans inilah yang melahirkan unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi) dan  riba yang membawa kepada fatwa haram.
* Alternatif kepada insurans adalah takaful, yang menggunakan kontrak derma/sumbangan utuk    mengelakkan unsur gharar (ketidakpastian), maisir (judi) dan riba tadi.
* Takaful mengikut sistem Islam dan dipantau oleh Lembaga Pengawasan Syariah.

Terima kasih

Wednesday, 19 November 2014

Apa itu TAKAFUL?

Assalamualaikum w.b.t.


Takaful ialah satu skim perlindungan yang berasaskan kepada persaudaraan insan, rasa saling bertanggungjawab, bekerjasama dan saling jamin-menjamin di kalangan peserta. Falsafah Takaful menekankan kepada keikhlasan di mana para peserta memberi sumbangan kewangan berdasarkan kepada konsep Tabarru' iaitu setiap peserta bersetuju memberi sumbangan untuk membantu perserta lain di dalam skim Takaful berkenaan. 
Dengan ini semangat Takaful menekankan kepada perpaduan ummah.


Terima kasih..