Wednesday, 19 November 2014

Apa itu TAKAFUL?

Assalamualaikum w.b.t.


Takaful ialah satu skim perlindungan yang berasaskan kepada persaudaraan insan, rasa saling bertanggungjawab, bekerjasama dan saling jamin-menjamin di kalangan peserta. Falsafah Takaful menekankan kepada keikhlasan di mana para peserta memberi sumbangan kewangan berdasarkan kepada konsep Tabarru' iaitu setiap peserta bersetuju memberi sumbangan untuk membantu perserta lain di dalam skim Takaful berkenaan. 
Dengan ini semangat Takaful menekankan kepada perpaduan ummah.


Terima kasih..

No comments: